Psychiatra dziecięcy Wrocław

Psychiatria dziecięca to specjalistyczna dziedzina medycyny, która zajmuje się diagnozowaniem, leczeniem i prewencją zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. Zaburzenia te mogą obejmować szeroki zakres problemów, takich jak depresja, lęki, zaburzenia odżywiania, ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi), autyzm oraz wiele innych. Wczesna interwencja i odpowiednie leczenie są kluczowe dla zapewnienia zdrowego rozwoju emocjonalnego i społecznego młodych pacjentów.

Psychiatria dla dzieci jest dziedziną interdyscyplinarną, która łączy w sobie elementy pediatrii, psychologii, neurologii oraz socjologii. Specjaliści w tej dziedzinie często współpracują z rodzicami, nauczycielami, psychologami, terapeutami oraz innymi profesjonalistami, aby zapewnić kompleksową opiekę nad dzieckiem. Celem jest nie tylko leczenie objawów, ale także zrozumienie i adresowanie głębszych przyczyn problemów psychicznych oraz wspieranie zdrowego rozwoju dziecka w jego naturalnym środowisku.

Psychiatra dla dzieci to lekarz specjalizujący się w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. Aby zostać psychiatrą dziecięcym, konieczne jest ukończenie studiów medycznych, a następnie odbycie specjalistycznej rezydentury w psychiatrii dziecięcej, która zazwyczaj trwa kilka lat. W trakcie swojej edukacji, przyszli psychiatrzy dziecięcy zdobywają wiedzę na temat psychopatologii dziecięcej, psychofarmakologii, terapii rodzinnej oraz innych metod leczenia.

Rolą psychiatry dziecięcego jest ocena stanu psychicznego pacjenta, przeprowadzenie diagnozy oraz zaproponowanie odpowiedniego planu leczenia. Diagnoza często opiera się na kompleksowym wywiadzie z dzieckiem, rodzicami oraz nauczycielami, a także na obserwacji zachowań dziecka w różnych sytuacjach. Psychiatra może również zlecić badania neuropsychologiczne lub inne testy diagnostyczne, aby lepiej zrozumieć stan pacjenta.

Psychiatra Wrocław - nasz zespół

lek. Paweł Chmielewski
Lekarz | Specjalista psychiatrii
lek. Aleksandra Pietraszek
Lekarz | Specjalista psychiatrii
lek. Justyna Nawracała
Lekarz | Zakres konsultacji: psychiatria
lek. Maria Klimasz
Lekarz | Zakres konsultacji: psychiatria
lek. Jagoda Łaba
Lekarz | Zakres konsultacji: psychiatria
lek. Martyna Czakiert
Lekarz | Zakres konsultacji: psychiatria
lek. Dominika Bąk
Lekarz | Zakres konsultacji: psychiatria
lek. Filip Wszołek
Lekarz | Zakres konsultacji: psychiatria

Psychiatra Wrocław - cennik

lek. Paweł Chmielewski
Lekarz | Specjalista psychiatrii

Konsultacje stacjonarne i online:
konsultacja psychiatryczna dorosłych (pierwsza wizyta, 20 min) – 290 zł
konsultacja psychiatryczna dorosłych (kolejna wizyta, 20 min) – 270 zł
konsultacja diagnostyczna ADHD dorosłych – 390 zł
konsultacja psychiatryczna młodzieży od 16. roku życia (pierwsza wizyta, 30 min) – 300 zł
konsultacja psychiatryczna młodzieży od 16. roku życia (kolejna wizyta, 20 min) – 300 zł
konsultacja psychiatryczna dorosłych w języku angielskim (20 min) – 300 zł

Wizyty domowe:
wizyta domowa na terenie Wrocławia – 550 zł
wizyta domowa poza Wrocławiem – od 650 zł
w celu umówienia wizyty domowej prosimy o kontakt z Centrum

Esketamina (Spravato) w leczeniu depresji lekoopornej:
wizyta kwalifikacyjna (30 min) – 300 zł
wizyta z podaniem leku – I dawka – 1500 zł, II i kolejne dawki w tym samym podaniu – 850 zł

lek. Aleksandra Pietraszek
Lekarz | Specjalista psychiatrii

Konsultacje stacjonarne i online:
konsultacja psychiatryczna dorosłych (pierwsza wizyta, 30 min) – 290 zł
konsultacja psychiatryczna dorosłych (kolejna wizyta, 20 min) – 270 zł

lek. Justyna Nawracała
Lekarz | Zakres konsultacji: psychiatria

Konsultacje stacjonarne i online:
konsultacja psychiatryczna dorosłych (pierwsza wizyta, 20 min) – 270 zł
konsultacja psychiatryczna dorosłych (kolejna wizyta, 20 min) – 250 zł
konsultacja diagnostyczna ADHD dorosłych (20 min) – 390 zł
konsultacja psychiatryczna młodzieży od 16. roku życia (pierwsza wizyta i kolejne, 20 min) – 300 zł

Esketamina (Spravato) w leczeniu depresji lekoopornej:
wizyta kwalifikacyjna (30 min) – 300 zł
wizyta z podaniem leku – I dawka – 1500 zł, II i kolejne dawki w tym samym podaniu – 850 zł

lek. Maria Klimasz
Lekarz | Zakres konsultacji: psychiatria

Konsultacje stacjonarne i online:
konsultacja psychiatryczna dorosłych (pierwsza wizyta, 30 min) – 270 zł
konsultacja psychiatryczna dorosłych (kolejna wizyta, 20 min) – 250 zł

lek. Jagoda Łaba
Lekarz | Zakres konsultacji: psychiatria

Konsultacje stacjonarne i online:
konsultacja psychiatryczna dorosłych (pierwsza wizyta, 30 min) – 270 zł
konsultacja psychiatryczna dorosłych (kolejna wizyta, 20 min) – 250 zł

lek. Dominika Bąk
Lekarz | Zakres konsultacji: psychiatria

Konsultacje stacjonarne i online:
konsultacja psychiatryczna dorosłych (pierwsza wizyta, 30 min) – 270 zł
konsultacja psychiatryczna dorosłych (kolejna wizyta, 20 min) – 250 zł
konsultacja psychiatryczna dorosłych w języku angielskim (pierwsza wizyta, 30 min) – 290 zł
konsultacja psychiatryczna dorosłych w języku angielskim (kolejna wizyta, 20 min) – 270 zł
konsultacja psychiatryczna dorosłych w języku hiszpańskim (pierwsza wizyta, 40 min) – 300 zł
konsultacja psychiatryczna dorosłych w języku hiszpańskim (kolejna wizyta, 30 min) – 300 zł

lek. Martyna Czakiert
Lekarz | Zakres konsultacji: psychiatria

Konsultacje stacjonarne i online:
konsultacja psychiatryczna dorosłych (pierwsza wizyta, 30 min) – 270 zł
konsultacja psychiatryczna dorosłych (kolejna wizyta, 20 min) – 250 zł
konsultacja diagnostyczna ADHD dorosłych – 390 zł

lek. Filip Wszołek
Lekarz | Zakres konsultacji: psychiatria

Konsultacje online:
konsultacja psychiatryczna dorosłych (pierwsza wizyta, 20 min) – 270 zł
konsultacja psychiatryczna dorosłych (kolejna wizyta, 20 min) – 250 zł

Psychiatra dla dzieci Wrocław - szeroka pomoc specjalistyczna

Depresja u dzieci

Depresja u dzieci może objawiać się smutkiem, utratą zainteresowania codziennymi aktywnościami, zmianami apetytu i snu, a także trudnościami w koncentracji. Psychiatrzy dziecięcy mogą pomóc poprzez terapię poznawczo-behawioralną (CBT), terapię rodzinną oraz, w niektórych przypadkach, farmakoterapię.

Choroba afektywna dwubiegunowa u dzieci

Choroba afektywna dwubiegunowa charakteryzuje się naprzemiennymi epizodami manii i depresji. Leczenie obejmuje stabilizatory nastroju, leki przeciwdepresyjne oraz psychoterapię, mającą na celu nauczenie dziecka i rodziny radzenia sobie z chorobą.

Nerwica u dzieci

Nerwica, czyli zaburzenia lękowe, może objawiać się nadmiernym lękiem, fobiami, atakami paniki i kompulsjami. Pomoc psychiatryczna obejmuje terapię poznawczo-behawioralną, techniki relaksacyjne oraz w razie potrzeby leki przeciwlękowe.

Anoreksja u dzieci

Anoreksja to zaburzenie odżywiania charakteryzujące się restrykcyjnym jedzeniem i intensywnym lękiem przed przytyciem. Leczenie obejmuje terapię poznawczo-behawioralną, terapię rodzinną oraz ścisłą współpracę z dietetykiem.

Bulimia u dzieci

Bulimia obejmuje napadowe objadanie się, po którym następują kompensacyjne zachowania, takie jak wymioty. Leczenie psychiatryczne obejmuje terapię poznawczo-behawioralną, monitorowanie stanu zdrowia fizycznego oraz w niektórych przypadkach farmakoterapię.

Schizofrenia u dzieci

Schizofrenia to poważne zaburzenie psychiczne charakteryzujące się halucynacjami, urojenia i dezorganizacją myślenia. Leczenie obejmuje leki przeciwpsychotyczne, terapię poznawczo-behawioralną oraz wsparcie rodziny i szkoły.

Autyzm u dzieci

Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym wpływającym na komunikację, interakcje społeczne i zachowanie. Psychiatrzy mogą pomóc poprzez wczesne interwencje, terapie behawioralne, logopedię oraz wsparcie edukacyjne.

Zaburzenia rozwojowe u dzieci

Zaburzenia rozwojowe, takie jak opóźnienia w mowie, ruchu czy uczeniu się, wymagają wszechstronnego podejścia. Leczenie obejmuje terapie zajęciowe, logopedię, fizjoterapię oraz specjalistyczne programy edukacyjne.

Trudności wychowawcze u dzieci

Trudności wychowawcze mogą obejmować problemy z dyscypliną, zachowaniem czy relacjami rodzinnymi. Pomoc psychiatryczna może obejmować terapię rodzinną, poradnictwo dla rodziców oraz terapię behawioralną dla dziecka.

Trudna sytuacja rodzinna

Trudne sytuacje rodzinne, takie jak rozwód, przemoc domowa czy problemy finansowe, mogą wpływać na zdrowie psychiczne dziecka. Psychiatrzy dziecięcy oferują wsparcie emocjonalne, terapię rodzinną oraz interwencje kryzysowe.

Utrata bliskiej osoby

Strata bliskiej osoby może prowadzić do żałoby i depresji. Psychiatrzy pomagają poprzez terapię żałobną, wsparcie emocjonalne oraz, w razie potrzeby, farmakoterapię, aby pomóc dziecku przetrwać trudny okres i nauczyć się radzenia sobie z emocjami.

Psychiatria dziecięca jest niezwykle ważna dla zdrowia psychicznego i emocjonalnego dzieci, a wczesna interwencja może znacząco poprawić ich jakość życia i przyszłe perspektywy.

Czy warto iść do psychiatry z dzieckiem?

Wizyta u psychiatry dziecięcego może być niezwykle korzystna dla dziecka, zwłaszcza jeśli wykazuje ono niepokojące objawy psychiczne lub emocjonalne. Problemy takie jak trudności w szkole, zmiany w zachowaniu, lęki, depresja czy zaburzenia odżywiania mogą znacząco wpływać na codzienne życie dziecka oraz jego rozwój. Psychiatrzy dziecięcy są wykwalifikowanymi specjalistami, którzy mogą pomóc w zidentyfikowaniu przyczyn problemów i zaproponowaniu odpowiedniego leczenia. Wczesna interwencja często przynosi lepsze rezultaty i może zapobiec pogłębianiu się problemów. Ponadto, psychiatra może również dostarczyć rodzicom i opiekunom narzędzi oraz strategii, które pomogą wspierać dziecko na co dzień. Dlatego warto rozważyć wizytę u psychiatry, gdy pojawiają się sygnały, że dziecko potrzebuje pomocy.

O co pyta psychiatra dziecięcy na pierwszej wizycie?

Pierwsza wizyta u psychiatry dziecięcego zazwyczaj obejmuje szczegółowy wywiad, mający na celu zebranie jak najwięcej informacji o dziecku, jego historii zdrowotnej oraz kontekście społecznym i rodzinnym. Psychiatra może pytać o rozwój dziecka od najwcześniejszych lat, w tym o przebieg ciąży i porodu, etapy rozwoju mowy i ruchu, oraz o wcześniejsze problemy zdrowotne. Ważnym elementem rozmowy są także pytania dotyczące codziennego funkcjonowania dziecka: jego zachowania w domu, w szkole, relacji z rówieśnikami i członkami rodziny. Psychiatra może również zainteresować się historią medyczną rodziny, w tym obecnością chorób psychicznych, aby lepiej zrozumieć możliwe genetyczne predyspozycje. Dziecko może być zapytane o swoje uczucia, myśli, zainteresowania oraz ewentualne trudności, z jakimi się zmaga. Wszystkie te informacje są kluczowe dla postawienia trafnej diagnozy i zaplanowania odpowiedniego leczenia.