Psycholog Wrocław prywatnie

Psychologia to nauka zajmująca się ludzkim umysłem, zachowaniem i emocjami. Jej głównym celem jest zrozumienie ludzkiej psychiki oraz wpływu różnych czynników na nasze myśli, uczucia i działania. Psychologia pomaga także w radzeniu sobie z trudnościami życiowymi, rozwijaniu potencjału i poprawie jakości życia. 

Psychologia dzieli się na wiele dziedzin, m.in. psychologię kliniczną, rozwojową, społeczną czy neuropsychologię. Psychologowie kliniczni skupiają się na diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń psychicznych, takich jak depresja czy lęki. Psychologia rozwojowa zajmuje się badaniem zmian, jakie zachodzą w umyśle i zachowaniu ludzi na przestrzeni życia. Psychologia społeczna bada interakcje między ludźmi oraz wpływ społeczeństwa na jednostkę. Neuropsychologia koncentruje się na związku między mózgiem a zachowaniem.

Psychoterapia natomiast jest praktyczną dziedziną opartą na teoriach psychologicznych. Jest to proces terapeutyczny, którego celem jest pomoc pacjentom w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, behawioralnych czy interpersonalnych. W psychoterapii pacjent i terapeuta wspólnie eksplorują trudne doświadczenia, emocje i myśli, aby lepiej zrozumieć przyczyny problemów i znaleźć skuteczne strategie radzenia sobie.

Psychoterapia może przyjmować wiele form, w zależności od potrzeb pacjenta i rodzaju problemu. Może to być terapia indywidualna, gdzie pacjent spotyka się z terapeutą jeden na jeden, terapia grupowa, gdzie grupa osób dzieli się swoimi doświadczeniami, czy terapia rodzinna, która skupia się na interakcjach i relacjach w rodzinie.

W trakcie sesji psychoterapeutycznych pacjent ma szansę na otwarte wyrażanie swoich uczuć i myśli, bez obawy osądu. Terapeuta służy wsparciem, empatią i wskazówkami, pomagając pacjentowi w zrozumieniu swoich problemów i znalezieniu zdrowszych sposobów radzenia sobie. W terapii ważne jest także budowanie zaufania i stworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której pacjent może bezpiecznie eksplorować trudne tematy.

Psychoterapia jest skuteczna w leczeniu wielu problemów, takich jak depresja, lęki, zaburzenia odżywiania czy uzależnienia. Pomaga także w radzeniu sobie z traumą, kryzysem życiowym czy problemami z relacjami. Daje pacjentowi narzędzia do samorozwoju, poprawy samooceny i budowania zdrowszych relacji z innymi.

Warto podkreślić, że psychologia i psychoterapia nie są przeznaczone tylko dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Mogą być pomocne dla każdego, kto chce lepiej zrozumieć siebie, rozwijać swoje umiejętności radzenia sobie ze stresem, poprawić komunikację czy budować bardziej satysfakcjonujące życie.

Podsumowując, psychologia to nauka o ludzkim umyśle i zachowaniu, a psychoterapia to praktyczna dziedzina, która wykorzystuje teorię psychologiczną w celu pomocy pacjentom w radzeniu sobie z problemami emocjonalnymi i poprawie jakości życia. Wspólnie tworzą one kompleksowy sposób wsparcia dla osób szukających lepszych rozwiązań dla swoich życiowych wyzwań.

Psycholog prywatnie Wrocław - nasz zespół

mgr Agnieszka Burcon
Psycholog i psychoterapeuta
mgr Daria Rybka-Koch
terapeutka par i związków poliamorycznych
mgr Damian Wolak
Psychoterapeuta, seksuolog | psychoterapia, psychoterapia dzieci i młodzieży, konsultacje seksuologiczne
mgr Adriana Podejma
PSYCHOLOŻKA I PEDAGOŻKA

Psycholog - cennik

mgr Agnieszka Burcon
Psycholog i psychoterapeuta

konsultacja (50 min) – 220 zł
psychoterapia (50 min) – 220 zł
psychoterapia w języku angielskim (50 min) – 250 zł
interwencja kryzysowa (50 min) – 220 zł
terapia i wsparcie kobiet po poronieniu (50 min) – 220 zł

Z czym iść do psychologa?

Ludzie zgłaszają się do psychologa z różnorodnymi problemami i trudnościami, które mogą wpływać na ich codzienne życie, zdrowie psychiczne i ogólne samopoczucie.

Depresja i zaburzenia nastroju

Depresja jest jednym z najczęstszych powodów wizyt u psychologa. Objawia się uczuciem smutku, beznadziejności, brakiem energii, trudnościami z koncentracją oraz utratą zainteresowania codziennymi aktywnościami. Psychologowie pomagają w radzeniu sobie z tymi objawami poprzez terapię poznawczo-behawioralną, interwencje psychodynamiczne oraz inne techniki terapeutyczne.

Zaburzenia lękowe

Lęki i fobie to kolejny częsty powód wizyt u psychologa. Zaburzenia lękowe mogą obejmować ataki paniki, lęki społeczne, fobie specyficzne oraz uogólnione zaburzenia lękowe. Psychologowie pomagają pacjentom zidentyfikować i zmieniać myśli oraz zachowania, które przyczyniają się do lęków, oraz uczą technik relaksacyjnych i strategii radzenia sobie.

Problemy w relacjach interpersonalnych

Ludzie często zgłaszają się do psychologa z problemami w relacjach z partnerem, rodziną, przyjaciółmi czy współpracownikami. Terapia może obejmować pracę nad komunikacją, rozwiązywaniem konfliktów, budowaniem zdrowych relacji oraz radzeniem sobie z trudnościami emocjonalnymi związanymi z relacjami.

Stres i wypalenie zawodowe

Współczesne tempo życia i wymagania zawodowe często prowadzą do chronicznego stresu i wypalenia zawodowego. Psychologowie pomagają w identyfikowaniu źródeł stresu, uczą technik zarządzania stresem oraz wspierają w znalezieniu równowagi między życiem zawodowym a osobistym.

Zaburzenia odżywiania

Osoby z zaburzeniami odżywiania, takimi jak anoreksja, bulimia czy kompulsywne objadanie się, również często szukają pomocy psychologicznej. Terapia koncentruje się na zmianie niezdrowych wzorców myślenia i zachowania związanego z jedzeniem oraz poprawie samooceny i obrazu ciała.

Problemy emocjonalne i traumy

Psychologowie pomagają osobom, które doświadczyły traumy, takiej jak przemoc, wypadki, utrata bliskiej osoby czy inne trudne wydarzenia życiowe. Terapia pomaga w przetwarzaniu traumy, radzeniu sobie z bolesnymi emocjami i budowaniu strategii na przyszłość.

Problemy z samooceną i poczuciem własnej wartości

Niska samoocena i problemy z poczuciem własnej wartości są częstymi powodami wizyt u psychologa. Terapia może pomóc w identyfikowaniu negatywnych myśli o sobie, rozwijaniu pozytywnego obrazu siebie oraz budowaniu pewności siebie.

Problemy adaptacyjne

Zmiany życiowe, takie jak przeprowadzka, zmiana pracy, rozwód czy inne znaczące zmiany, mogą być trudne do przejścia. Psychologowie wspierają pacjentów w procesie adaptacji do nowych okoliczności, pomagając im znaleźć sposoby radzenia sobie i przystosowania się do zmian.

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne

(OCD) Osoby z OCD często zgłaszają się do psychologa z powodu natrętnych myśli i kompulsywnych zachowań. Terapia poznawczo-behawioralna, w tym techniki ekspozycji i zapobiegania reakcji, może być bardzo skuteczna w leczeniu tych zaburzeń.

Problemy z uzależnieniami

Uzależnienia od substancji (takich jak alkohol, narkotyki) lub zachowań (takich jak hazard, gry komputerowe) również są częstym powodem wizyt u psychologa. Terapia może obejmować pracę nad motywacją do zmiany, strategie unikania nawrotów oraz wsparcie w budowaniu zdrowego stylu życia.

Pomoc psychologiczna może być nieoceniona w poprawie jakości życia, zdrowia psychicznego i relacji interpersonalnych. Dzięki wsparciu psychologa, osoby zmagające się z różnorodnymi problemami mogą znaleźć skuteczne strategie radzenia sobie i rozwijać się w zdrowy, zrównoważony sposób.

Gdzie najpierw do psychologa czy psychiatry?

Problemy zdrowia psychicznego są coraz bardziej powszechne, wiele osób staje przed dylematem: czy najpierw udać się do psychologa, czy do psychiatry? Odpowiedź na to pytanie zależy od wielu czynników, w tym od rodzaju problemów, z którymi się borykasz, oraz od tego, jak pilna jest potrzeba interwencji.

Rola psychologa

Psycholog jest specjalistą w dziedzinie psychologii, która obejmuje badanie ludzkiego umysłu i zachowania. Psycholodzy pracują z osobami mającymi różnorodne problemy emocjonalne i psychologiczne, oferując terapie i wsparcie. Mogą pomóc w radzeniu sobie z lękiem, depresją, stresem, problemami w relacjach, traumą i wieloma innymi kwestiami.

Kiedy udać się do psychologa?

Jeśli doświadczasz trudności emocjonalnych, takich jak smutek, lęk, złość czy zmiany nastroju, psycholog może pomóc w zrozumieniu i zarządzaniu tymi emocjami.

Jeśli masz trudności w relacjach z innymi ludźmi, psycholog może pomóc w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych i rozwiązaniu konfliktów.

Psycholog pomorze w radzeniu sobie ze stresem związanym z pracą lub życiem osobistym oraz w prewencji wypalenia zawodowego.

Terapeuci rodzinni i małżeńscy, którzy są często psychologami, pomogą w rozwiązywaniu problemów wewnątrz rodziny lub związku.

Rola psychiatry

Psychiatra to lekarz medycyny, specjalizujący się w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń psychicznych. Psychiatrzy mają uprawnienia do przepisywania leków, co jest kluczowym aspektem ich roli. Mogą oni również prowadzić psychoterapię, choć często skupiają się na leczeniu farmakologicznym.

Kiedy udać się do psychiatry?

Jeśli masz poważne zaburzenia psychiczne, takie jak schizofrenia, zaburzenie dwubiegunowe, ciężka depresja czy zaburzenia lękowe, konieczna może być ocena i leczenie przez psychiatrę.

Jeśli twoje objawy wymagają leczenia lekami, psychiatra będzie właściwą osobą do przepisania odpowiednich medykamentów oraz monitorowania ich skuteczności i skutków ubocznych.

W sytuacjach kryzysowych, takich jak myśli samobójcze, psychotyczne epizody czy nagłe nasilenie objawów, psychiatra może zapewnić szybką interwencję i leczenie.

Współpraca między psychologiem a psychiatrą

W wielu przypadkach najlepszym podejściem jest współpraca między psychologiem a psychiatrą. Na przykład osoba z depresją może korzystać zarówno z psychoterapii, jak i leczenia farmakologicznego. Psycholog może pomóc w radzeniu sobie z emocjami i wprowadzać techniki terapeutyczne, podczas gdy psychiatra monitoruje i dostosowuje leczenie farmakologiczne.

Psycholog rodzinny Wrocław

Psycholog rodzinny jest specjalistą w dziedzinie psychologii, który koncentruje się na problemach i dynamice funkcjonowania rodziny jako całości. Jego głównym celem jest pomoc rodzinom w radzeniu sobie z problemami, poprawie komunikacji i wzmocnieniu więzi między członkami rodziny. Psychologowie rodzinni stosują różnorodne techniki terapeutyczne, aby wspierać rodziny w trudnych chwilach oraz promować zdrowe relacje.

Problemy komunikacyjne

Jednym z najczęstszych problemów, z jakimi rodziny zwracają się do psychologa rodzinnego, są trudności w komunikacji. Niezrozumienie, brak umiejętności wyrażania uczuć i myśli oraz konflikty mogą prowadzić do napięć i eskalacji problemów. Psycholog rodzinny pomaga członkom rodziny nauczyć się skutecznych technik komunikacyjnych, które mogą poprawić wzajemne zrozumienie i zmniejszyć konflikty.

Problemy wychowawcze

Rodzice często szukają pomocy psychologa rodzinnego w kwestiach związanych z wychowaniem dzieci. Problemy takie jak trudności w zachowaniu, problemy szkolne, brak dyscypliny czy trudności z adaptacją mogą wymagać interwencji. Psycholog rodzinny może pomóc rodzicom w opracowaniu skutecznych strategii wychowawczych i zrozumieniu potrzeb ich dzieci.

Konflikty małżeńskie

Psychologowie rodzinni często pracują z parami, które doświadczają trudności w swoim związku. Konflikty małżeńskie, brak zaufania, niewierność czy problemy intymne to tylko niektóre z kwestii, którymi mogą się zajmować. Terapia rodzinna może pomóc parom w rozwiązaniu problemów, odbudowie zaufania i wzmocnieniu relacji.

Kryzysy rodzinne

Rodziny mogą doświadczać różnorodnych kryzysów, takich jak śmierć bliskiej osoby, rozwód, utrata pracy czy problemy zdrowotne. Psycholog rodzinny pomaga rodzinom przejść przez te trudne chwile, oferując wsparcie emocjonalne i pomoc w radzeniu sobie z trudnościami.

Problemy zdrowia psychicznego

Członkowie rodziny mogą cierpieć na różne zaburzenia psychiczne, takie jak depresja, lęki, zaburzenia odżywiania czy uzależnienia. Psycholog rodzinny pracuje z całą rodziną, aby zrozumieć, jak te problemy wpływają na wszystkich członków i jak najlepiej wspierać osobę dotkniętą zaburzeniem.

Problemy związane z adaptacją

Zmiany w strukturze rodziny, takie jak narodziny dziecka, adopcja, czy wprowadzenie nowego partnera, mogą wymagać wsparcia psychologa rodzinnego. Pomaga on rodzinom przystosować się do nowych okoliczności i zapewnia, że zmiany te są przeprowadzane w sposób jak najmniej stresujący dla wszystkich członków.